Đồng phục công nhân xây dựng cần đảm bảo những tiêu chí nào?

Đồng phục công nhân xây dựng thường được thiết kế với nhiều túi để phù hợp môi trường làm việc. Đồng thời phải sử dụng kết hợp với các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nhất định khi lao động. N